Header image

Brugergruppe fra et HAGS-perspektiv

HAGS legeredskaber er udformet og tilpasset efter de evner, børnene har eller forventes at have i forskellige aldre. Da børn udvikler sig forskelligt, kan man ikke forudsætte, at børn kan klare at lege i alle de forskellige typer/varianter af redskaber, som tilbydes netop deres "tilsigtede alder" eller aldersgruppe. På samme måde har nogle børn udviklet deres færdigheder eller egenskaber, så de uden vanskeligheder kan benytte legeredskaber, der er beregnet til betydeligt ældre børn. Børn udvikles individuelt både kropsligt (motorisk) og mentalt.
HAGS beskrivelser og inddeling i de tilsigtede aldersgrupper er ikke en nøjagtig beskrivelse af, hvad alle børn kan/burde kunne klare, men en vejledning, som angiver, hvad de fleste børn i denne kategori kan klare og bliver inspireret af.

HAGS tekster giver et fingerpeg om, hvilke af vores legeredskaber der er bedst egnet til en bestemt aldersgruppe og børnenes behov. Dette kan indebære, at legeredskaberne i alderskategorien 5-12 år meget vel kan tilbyde stimulans og udfordringer for de ældre børn i en børnehave.

Tilsigtet brugeralder 2-5 år
Legeredskaber beregnet til børnehavemiljøer eller en del af legepladsen, som er adskilt til mindre børn. Legeredskaberne er tilpasset til, at børnene skal kunne lege alene eller i grupper. Legeredskaberne har lave faldhøjder, ofte lavere end 1,0 m. Der kan dog forekomme højere faldhøjder, men aldrig højere end 2,0 m. Legefunktionerne er udformet og tilpasset efter børnenes motoriske og mentale kompetence. Ældre børn i børnehaven kan opleve, at udfordringen er for lille, men deltager gerne i rollespil i og omkring disse redskaber sammen med de mindre børn. De børn, der vurderes at have størst udbytte af legeredskaberne i denne kategori, er i aldersgruppen 3-4 år. Legeredskaberne er udformet, så børnene i de fleste tilfælde har let adgang.
Børnenes selvbeskyttende færdigheder er endnu ikke udviklet i denne alder. Barnet kan ikke selv håndtere de forskellige situationer under legen. Derfor forudsættes det altid, at en voksen person eller ledsager fører ordnet opsyn*.

Tilsigtet brugeralder 5-12 år
Legeredskaber beregnet til skolegården og offentlige miljøer såsom parker. Her tilbydes børnene leg til individuel brug eller i grupper og efter deres egne regler eller motivationer for leg, som når som helst kan ændre sig. I denne aldersgruppe har de fleste børn udviklet en selvbeskyttende evne, som giver dem mulighed for at vurdere, hvornår og hvordan man leger. Børnenes krop er udviklet til at klare sværere passager, hvor forskellige legefunktioner også kræver større styrke. Børnenes kropslængde tilbyder nu større mulighed for fuldt ud at kunne benytte legeredskabet. Ved denne type legeredskaber er faldhøjderne højere, ofte mellem 1,5-2,0 m. Legeredskabernes faldhøjder er aldrig højere end 3,0 m. For denne alderskategori er legefunktionernes variation stor. De kræver også mere af barnet, hvad angår kropsstyrke, kropskoordination og veludviklet balanceevne. Legeredskaberne er udformet, således at mindre børn ikke har let adgang.

Tilsigtet brugeralder 2-12 år
Legeredskaber beregnet til denne alderskategori har ofte lave faldhøjder. Legeredskaberne er let tilgængelige. Legeredskaberne kan være udformet for at give så mange børn som muligt, med forskellige former for nedsatte funktionsevner, adgang. Nogle gange er legeredskaberne til dette alderssegment konstrueret, således at en del tilbyder let tilgængelighed for de yngre børn, mens en anden del af redskabet er udformet til ældre børn. Denne udformning kan også findes inde i legeredskaber og på højere højder. Her tvinges de mindre børn til at fravælge legefunktionen og i stedet vælge en lettere. For de mindste børn forudsættes det altid, at der altid er en voksen eller en ledsager til stede for at vejlede barnet og i et vist omfang give hjælp ved anvendelsen af de forskellige legefunktioner. Dette betyder ikke, at et lille barn løftes op til legefunktioner, som de ikke har let adgang til, eftersom de mindre børn ikke kan håndtere disse legesituationer. Et gyngestativ med sæder beregnet til forskellige aldre kræver næsten altid, at en voksen eller ledsager hjælper det mindre barn til at benytte denne legefunktion, da barnet ikke kan klare det på egen hånd.

 

*Sikkerhedsansvar for småbørn kan ud over voksne også gives til unge i alderen 12-14 år, men ikke til yngre personer.

Ideer og tanker er inspireret af tekster, samt dele af tekster, som er hentet fra "Lekredskap – Säkerhet på Europas Lekplatser", ISBN: 978-91-7162-797-1, SIS Förlag AB, samt SS-EN 1176:2008, ISBN 978–91- 7162 –741-4.