Header image

Forankring, montering og inspektion

Forankring

For sikkerhed og stabilitet skal udstyret sikres korrekt. HAGS udstyr leveres med forskellige fundaments typer. Kontakt HAGS for mere information eller read  læs mere om forankring og farve muligheder her (PDF).

Montering

Transport og miljømæssige overvejelser gør at HAGS udstyr kan leveres på tre forskellige måder, i enkelt dele, som samlede sektioner eller færdig samlet. For at sikre at udstyret bliver samlet på en korrekt og sikker måde, skal monteringsvejledningen, som er vedlagt alle produkter, følges. Udstyret bør monteres af kvalificerede professionelle. Såfremt udstyret ikke monteres i overensstemmelse med vejledningen kan det betyde risiko for sikkerheden og kan betyde at garantien ophører. Hvis der kræves ekstra monterings vejledninger kontakt os venligst. For at forebygge ulykker, må adgang til området forhindres, indtil monteringsarbejdet er fuldstændig færdig.

Inspektion

Når monteringen er færdig og legeudsstyret er sikkerhedsmæssig i orden. må det inspiceres for at sikre at det overholder sikkerhedsstandarden, fungerer rigtigt og er monteret rigtigt. Enhver afvigelse skal rettess inden udstyret tages i brug.