Header image

Garanti

Produktgaranti

20 år
Mod fejl, der skyldes materiale- eller produktionsdefekter i HPL-komponenter.

10 år
Mod fejl, der skyldes materiale- eller fabrikationsdefekter i alle galvaniserede og andre ikke-malede stål- og metaldele, massive plastplader og forarbejdet træ.

5 år
Mod fejl, der skyldes materiale- eller produktionsdefekter i fjedre, malede metaldele, støbte plastdele og netkonstruktioner.

2 år
Mod fejlfunktion, der skyldes materiale- eller produktionsdefekter i bevægelige plast- og metaldele.

Denne garanti gælder ikke:

•  naturlig slitage, misfarvning og overfladekorrosion
•  hvis produktet ikke vedligeholdes, hvis det ikke håndteres korrekt, eller hvis det udsættes for unormal brug eller hærværk
•  hvis køberen ikke har udført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse som anført i
General facts (Generelle fakta) og Guidelines for operating a playground in public areas (Vejledning til drift af legepladser i offentlige miljøer) samt produkternes vedligeholdelsesanvisninger
•  hvis produktet er samlet på en måde, der strider mod vores instruktioner
•  hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som HAGS ikke har kunnet forudse
•  korrosionsskader, der skyldes, at produktet er udsat direkte for saltvand (garantiperioden halveres for korrosionsskader, i tilfælde hvor produktet placeres inden for 200 m fra kysten)
•  hvis produktet bruges sammen med eller bygges sammen med produkter, der ikke er godkendt af HAGS Aneby AB
•  hvis køberen ikke underretter HAGS eller vores autoriserede forhandler om defekten inden for tre (3) måneder fra den dag, hvor defekten blev opdaget eller burde have været opdaget
•  hvis køberen ikke overholder de instruktioner, som HAGS eller deres autoriserede forhandlere udfærdiger med henblik på håndteringen af reklamationen.
I garantiperioden påtager HAGS sig efter eget valg enten at udskifte den defekte del med en ny eller reparere den defekte del. Den eller de udskiftede dele skal sendes, eller reparationen skal udføres uden unødigt ophold. Hvis HAGS anmoder om det, skal de udskiftede dele returneres til HAGS. Garantien for udskiftede eller reparerede dele gælder i den tid, der er tilbage af den oprindelige garantiperiode.

For at kunne fremsætte et garantikrav skal kunden fremvise et læseligt, uændret garantibevis eller en original faktura over for HAGS eller vores autoriserede forhandlere. Ud over dette kan HAGS anmode om en kopi af det dokument, der viser, hvordan tilsyn og vedligeholdelse er foregået.

Hvis der opstår en tvist vedrørende garantien, skal den afgøres ved voldgift i Sverige på et sted, som HAGS bestemmer.