Header image

Vilkår og betingelser

Velkommen til hags.dk!

Generelt

Denne hjemmeside og sammenhængende sider er publiceret og vedligeholdt af HAGS Aneby AB, samt afdelinger og salgskanaler. Når du anvender siden, accepterer du de betingelser, som beskrevet i denne notits.HAGS forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne aftale, helt eller delvis på hvilket som helst tidspunkt. Ændringer i aftalen vil være effektive, når de bliver offentlig- gjort på hjemmesiden. Din fortsatte brug af hjemmesiden vil blive betragtet som accept af de ændringer, der er foretaget.

Licens

Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne aftale giver HAGS dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at få adgang til, bruge og vise hjemmesiden og materialet heri. Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at forstyrre driften af hjemmesiden på nogen måde. HAGS tillader dig at se og downloade information ("materiale") på hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug. Denne tilladelse er ikke en overdragelse af ejendomsret til materialerne og kopier af materialet og er underlagt følgende begrænsninger:

  1. 
Du skal overholde ophavsrettigheder på alle kopier af det downloadede materiale og andre meddelelser om ejendomsret indeholdt i materialerne.

  2. Du må ikke ændre i materialet på nogen måde eller gengive eller offentligt fremvise, opføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller kommunikere dem til offentlige eller kommercielle formål,.
  3. Du må ikke overdrage materialerne til en anden person, medmindre du gør dem opmærksom på at de skal acceptere forpligtelserne i henhold til disse vilkår og betingelser for brug.

Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på hjemmesiden, da det kan blive opdateret fra tid til anden. Denne hjemmeside, herunder alle materialer, er ophavsretligt beskyttet og underlagt verdensdækkende ophavsretlige love og traktatbestemmelser. Du accepterer at overholde alle verdensdækkende ophavsretlige love i din brug af denne hjemmeside og til at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. HAGS giver dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået ret i henhold til nogen patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder.  

Nøjagtigheden af oplysninger

Selvom der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside, påtager HAGS sig intet ansvar herfor. Materialet kan indeholde unøjagtigheder og fejl.

HAGS garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialet eller pålideligheden af råd, udsagn eller andre oplysninger, der vises eller distribueres gennem hjemmesiden. Alle de oplysninger, der præsenteres på hjemmesiden, er kun til orientering. Oplysningerne og funktionerne på hjemmesiden er IKKE bindende tilbud om at købe eller sælge produkter eller service beskrevet på hjemmesiden eller om at gøre sådanne produkter eller tjenesteydelser tilgængelige i dit område.  HAGS produkter udbydes til salg af uafhængige distributører, og køb af sådanne produkter eller tjenester er underlagt vilkårene og betingelserne i den gældende købsaftale.


HAGS hverken erklærer eller garanterer, at produkter eller tjenester afbildet eller omtalt på hjemmesiden i øjeblikket er til salg. Uanset eventuelle oplysninger, der præsenteres på hjemmesiden, forbeholder HAGS sig ret til uden forudgående varsel at afbryde tjenester, produkter, modeller, dele, tilbehør og andre elementer, eller ændre specifikationer til enhver tid. 


Tredjeparts websteder 

For at gøre det nemmere for dig, kan hjemmesiden indeholde links til websteder på internettet, som ejes, udgives og vedligeholdes af tredjeparter. HAGS påtager sig ikke at overvåge eller gennemgå indholdet af en sådan tredjeparts websted. HAGS er heller ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjeparts websteder.

Eksterne links til hjemmesiden

Alle links til hjemmesiden skal godkendes skriftligt af HAGS. 

HAGS produkter udbydes til salg af uafhængige distributører og køb af sådanne produkter eller tjenester er underlagt vilkårene og betingelserne i den gældende købsaftale.
HAGS hverken erklærer eller garanterer, at produkter eller tjenester afbildet eller omtalt på hjemmesiden i øjeblikket er til salg. Uanset eventuelle oplysninger, der præsenteres på hjemmesiden, forbeholder HAGS sig ret til uden forudgående varsel at afbryde tjenester, produkter, modeller, dele, tilbehør og andre elementer, eller ændre specifikationer til enhver tid. 

Brugergarantier


Du erklærer og garanterer, at du vil bruge hjemmesiden i overensstemmelse med denne aftale, herunder lovene og bestemmelserne i denne aftale og til at overholde alle eksisterende og fremtidige principper og regler.
Du accepterer, at du ikke vil bruge hjemmesiden til at:


1. Sende spam-mail eller uopfordrede henvendelser,


2. Foregive at være en anden,


3. Forfalske ”headers” eller på anden måde at manipulere ”identifiers” for at skjule oprindelsen af indhold transmitteret via hjemmesiden,


4. Misbruge din tilknytning til en person eller enhed,


5. Handle på en måde, der negativt påvirker andre brugeres mulighed for at bruge hjemmesiden,


6. Give dig af med aktiviteter, der overtræder gældende lov,


7.Angive eller transmittere noget materiale, der på nogen måde overtræder eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovligt, fornærmende, injurierende, vulgært eller på anden måde stødende, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring    med hensyn til produkter eller tjenesteydelser.


8. Indsamle eller lagre personlige data om andre brugere uden udtrykkelig tilladelse fra disse brugere. HAGS er ikke juridisk bundet af denne aftale og forbeholder sig alle sine juridiske rettigheder i forbindelse med sådanne brud på aftalen.

Immaterielle rettigheder


Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder på hjemmesiden (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, know-how, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og mønstre - uanset om de er registreret eller ej) tilhører HAGS eller dets licensgivere. Alle goodwill og immaterielle rettigheder som følge af brug af sådanne immaterielle rettigheder overdraget til HAGS skal komme HAGS til anvendelse. 


Begrænsning af ansvar


HAGS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader, følgeskader, pønalt begrundede, særlige eller tilfældige skader (inklusive - uden begrænsning -erstatning for tab af forretning, kontrakt, indtægter, data, informationer eller driftsforstyrrelser) som følge af, opstået ud fra eller i forbindelse med brug af eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller indholdet eller af eller i forbindelse med denne aftale, selv om HAGS har været underrettet om muligheden for sådanne skader. Ud over de vilkår, der er heri, vil HAGS under ingen omstændigheder være ansvarlig for eventuelle fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre fejl eller ubetimelighed eller upålidelighed af alle oplysninger, der er indeholdt i denne hjemmeside.

Værneting

Denne hjemmeside kontrolleres, drives og administreres af HAGS fra dets kontor i Sverige. HAGS garanterer ikke, at materialet på denne hjemmeside er relevant eller tilgængeligt til brug på andre steder uden for Sverige og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt og er forbudt. Hvis du har adgang til hjemmesiden fra et sted uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Lovgivningen i Sverige regulerer denne aftale, uden hensyntagen til dens konflikt af lovbestemmelser. Stockholms byret er den instans, der bliver brugt i første omgang ved enhver tvist som følge af denne aftale.

Fortrolighedspolitik

Generelt


Bemærk venligst, at for at deltage i nogle af vores funktioner og aktiviteter og for at få adgang til nogle af vores produkter eller tjenester, kan det være nødvendigt for dig at opgive personlige oplysninger visse steder på hjemmesiden. Derfor skal du fuldt ud forstå og utvetydigt give dit samtykke til indsamling, brug og overførsel af sådanne personlige data på de vilkår og betingelser, der er beskrevet her under denne Fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at ændre eller modificere Fortrolighedspolitikken til enhver tid som angivet, efter for eksempel ændringer i den gældende lovgivning.


Indsamling og brug af personlige data og andre brugeroplysninger


De oplysninger, du sender til HAGS, er beskyttet af den svenske persondatalov (Personuppgiftslagen (1998:204)). Hvis du ønsker at fjerne nogle eller alle dine oplysninger fra vores register, bedes du kontakte HAGS Aneby AB ved hjælp af de kontaktoplysninger, der vises på hjemmesiden.

Sikkerhed


Mens HAGS ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil forekomme, kan du være forvisset om, at HAGS er meget omhyggelig med at opretholde sikkerheden omkring dine personlige data og med at forhindre uautoriseret adgang til dem gennem brug af relevant teknologi og interne procedurer.

Priser og tilbud


Alle priser eller specifikke eller generelle tilbud, der vises på hjemmesiden, er ikke faste men kun af HAGS foreslåede og / eller vejledende priser og tilbud. Kontakt venligst din lokale / nationale forhandler for at få yderligere og nøjagtige oplysninger om gældende priser og / eller tilbud.