Search Advanced Close

To find product downloads simply click on one of the options above and then use the search form displayed to find all the documents associated with your search.

 

Search Advanced Close

Du har ingen produkter i din samling.

Search Advanced Close

Mosede Skolen, Greve Kommune

Mosedeskolen har over de seneste par år fået opsat boldbur, minibaner, multibaner, og forskellige legepladser.

19-07-2018 12:02:00

Case Study detaljer

Solvangskolen

På skolen i Farum er der siden sommeren 2015 sket en del fornyelse af uderummet.

18-07-2018 16:12:00

Case Study detaljer

Store Magleby Skole, Dragør Kommune

På skolen her i Dragør er der opsat et 6-tårns uniplay motoriktårn, med forhindringer skolen selv var inden over.

18-07-2018 14:05:00

Case Study detaljer

Get more inspiration from other installations all around the world

Se alle casestudier
Search Advanced Close

Playground Equipment

Our range includes springers and rockers, seesaws, swings, slides, roundabouts and spinners, sand and water products, cableways, trail play and many other accessories.

Exception in template (Designs\HagsCore\Paragraph\InspirationFinder.cshtml): System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bdcadabdbcdb.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> @using Dynamicweb.Content; @using Dynamicweb.Content.Items; @using HagsWeb.Library.Methods.Items; @{ string[] arrStudyList = GetValue("Item.Case_Study_List.Value").ToString().Split(',').ToArray(); string[] arrTestimonialList = GetValue("Item.Testimonial_List.Value").ToString().Split(',').ToArray(); string caseStudiesLink = String.Empty; // GetValue("Item.Case_Study_Page_Link.Value").ToString(); //string currentUrl = System.Web.HttpContext.Current.Request.Url.Host; List<KeyValuePair<string, Item>> studyList = new List<KeyValuePair<string, Item>>(); List<Item> testimonialList = new List<Item>(); if (arrStudyList.Any()) { foreach (string id in arrStudyList) { Item item = Item.GetItemById("Case_Study_Lookup", id); if (item != null) { KeyValuePair<string, Paragraph> paragraph = ItemTypeMethods.GetParagraphLinkValues(item["Case_Study_Paragraph"].ToString()); Item caseStudy = Item.GetItemById("Case_Study", paragraph.Value.ItemId); caseStudiesLink = paragraph.Key; studyList.Add(new KeyValuePair<string, Item>(paragraph.Key, caseStudy)); } } } if (arrTestimonialList.Any()) { foreach (string id in arrTestimonialList) { Item item = Dynamicweb.Content.Items.Item.GetItemById("Dw_Paragraph", id); if (item != null) { testimonialList.Add(item); } } } } @*<h1>Loop Values: @GetValue("Item.Testimonial_List.Value") || @caseStudiesLink</h1>*@ <!--InspirationFinder.cshtml--> <div class="m-inspiration m-theme-background-lightgrey"> <div class="m-inspiration-select"> <div class="l-page"> <div class="container-fluid"> <form class="form-inline"> <div class="form-group"><label for="InputInspiration">@Translate("InspirationFinder", "Inspiration Finder")</label></div> </form> </div> <!-- container-fluid --> </div> <!-- l-page --> </div> <!-- m-inspiration-select --> <div class="l-page"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-ms-6 col-sm-6"> <div class="row"> @if (studyList.Any()) { foreach (var study in studyList) { Item item = study.Value; var studyId = item.Id; var attractorName = item["Study_Heading"].ToString(); var attractorContent = item["Study_Content"].ToString(); var attractorImage = Item.GetItemById("Carousel_Image", item["Images"].ToString().Split(',').ToArray().FirstOrDefault()); var Image = attractorImage["Image"]; var ImageTitle = attractorImage["Title"]; var ImageAlt = attractorImage["Alternative_Text"]; //var attractorImage = HagsWeb.Library.Methods.Items.ItemTypeMethods.GetItems(a["Images"].ToString().Split(',').ToArray().Take(1),"Carousel_Image"); var readMoreButton = Item.GetItemById("Hyperlink_Button", item["Read_More_Button"].ToString()); var readMoreText = readMoreButton["Button_Text"].ToString(); var readMoreLink = readMoreButton["Button_Link"].ToString(); var studyUrl = caseStudiesLink + "?cid=" + studyId; <div class="col-sm-6"> <div class="m-attractor"> <div class="m-attractor-visual"> <a href="@studyUrl"><img src="@Image" alt="@ImageAlt" title="@ImageTitle" class="img-responsive" /></a> </div> <div class="m-attractor-info"> <h3><a href="@studyUrl">@attractorName</a></h3> <p> @attractorContent</p> <a class="m-btn-xs-more btn btn-default btn-xs text-uppercase" href="@studyUrl" role="button">@readMoreText</a> </div> <!-- attractor-info --> </div> <!-- attractor --> </div> } } </div> <!-- row --> </div> @if(testimonialList.Any()) { <div class="col-ms-6 col-sm-6"> <div class="m-testimonial"> <ul> @foreach (var testimonial in testimonialList) { var testimonialContent = testimonial["Content"].ToString(); var testimonialFooter = testimonial["Header"].ToString(); <li> <blockquote> @testimonialContent <footer>@testimonialFooter</footer> </blockquote> </li> } </ul> </div> <!-- m-testimonial --> </div> } </div> </div> <!-- container-fluid --> </div> <!-- l-page --> @if (!string.IsNullOrEmpty(caseStudiesLink)) { <div class="m-inspiration-more m-theme-border-grey text-center"> <a class="m-btn-xs-more btn btn-default btn-xs text-uppercase" href="@caseStudiesLink" role="button">@Translate("ViewAllCaseStudies", "View All Case Studies")</a> </div> } </div> <!-- m-inspiration -->